Cà chua

Màu hoa:
Tiếng Việt: Cà chua Cà chua

Tổng quan (Sửa tóm tắt)

Đặc tính:
Tên khoa học: Solanum lycopersicum
Họ:
Chi:
Tên tiếng Anh:  Tomato
Chiều cao: 
3 cm
Ánh sáng: 
Ít nắng
Nước: Trung bình
Đất:  Thoát tốt
Nhiệt độ:  33 C - 44 C
Khoảng cách: 
33 cm
Số ngày nẩy mầm:  33
Số ngày trưởng thành:
Gieo Trồng: 
dsd
Thời gian trồng: