Chi Withania

Withania là một chi thực vật có hoa thuộc họ cà, Solanaceae.

Không có nội dung nào được liệt vào phân loại này.

Đăng kí nhận RSS - Chi Withania